Znak Jince Znak Jince

Usnesení zastupitelstva 22.9.2010

Autor: Michal Patera
Poslední aktualizace: 11.11.2010

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1.      Návrhovou komisi ve složení: Miroslava Tichá, Vladimír Valta

2.      Ověřovatele zápisu:  Marie Houšková, Mgr. Dagmar Hůlová

3.      Program jednání zastupitelstva

4.      Zprávu o činnosti rady městyse za období od  9.6.2010 do 22.9.2010

5.      Vyhodnocení volebního období  zastupitelstva městyse – roky 2006 – 2010

6.      Zprávu o plnění rozpočtu městyse pro rok 2010 k 31.8.2010 včetně rozpočtových opatření č.5 a č.6 dle přílohy zápisu.

7.      Vydání obecně závazné vyhlášky městyse Jince č.1/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených prostranstvích – text dle přílohy zápisu

8.      Záměr prodeje pozemku v k.ú.Jince č.parc. 282 v k.ú.Jince o výměře 28 m2 (ostatní komunikace, jiná plocha) připloceného k pozemku žadatele p. Miroslava Holého – za cenu dle úředního odhadu, náklady spojené s prodejem ponese kupující.

9.      Náhradu finanční škody poškozené p. Dujčákové - v souvislosti s pojistnou událostí č.2008/0201/0368 – léčení úrazu způsobeného na obecním chodníku – ve výši 31.104,- Kč

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

-        Zprávy o činnosti jednotlivých komisí rady a výborů zastupitelstva ve volebním období 2006-2010

-        Informaci o organizačním zajištění chodu městyse v období od voleb nového zastupitelstva městyse do zvolení nových orgánů zastupitelstva městyse (starosta, místostarosta, rada)

-        Informaci o stavu nezaměstnanosti v regionu k 31.8.2010.


Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    03 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti