Znak Jince Znak Jince

Usnesení zastupitelstva 9.6.2010

Autor: Věra Kadeřábková
Poslední aktualizace: 23.07.2010

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

Návrhovou komisi ve složení:  Vladimír Valta, MUDr. Jiří Švamberg

  1. Ověřovatele zápisu:  Ing. Miroslav Jandík, Marie Houšková
  2. Program jednání zastupitelstva
  3. Zprávu o činnosti rady městyse za období od  10.2.2010 do 9.6.2010
  4. Zprávu o plnění rozpočtu městyse pro rok 2010 k 31.5.2010 včetně rozpočtového opatření č.3 dle přílohy zápisu.
  5. Odpis nevymahatelné pohledávky za firmou STAPOM Rokycany v částce 840.157,12 Kč.
  6. Závěrečný účet městyse Jince za rok 2009 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2009 -  bez výhrad.
  7. Převod zisku z hospodaření ZŠ a MŠ Jince za rok 2009 ve výši 8.057,97 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
  8. Spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště Zborovská ul. Jince“ - registrační číslo na ROP: CZ.1.15/3.3.00/42.00930,
  •  Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 908 820,78 Kč
  • Celkové náklady na spolufinancování projektu (20 % CZV):  381 764,16 Kč

Částku na zajištění spolufinancování projektu ve výši 381 764,16 Kč (odpovídající 20% celkových způsobilých výdajů projektu) schvaluje zastupitelstvo vyčlenit z rozpočtu městyse.

10. Uzavření Smlouvy č.08019021 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Jince-rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu“ – dotace ve výši 1 501 973,64 Kč a úročená půjčka ve výši 3 003 947,31 Kč s roční úrokovou sazbou 1,00 %.

11.  Uzavření Zástavní smlouvy č.08019021-Z se Státním fondem životního prostředí ČR (zástavním věřitelem)  k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy č.08019021 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí – zástava nemovitostí v k.ú. Jince – pozemky parc.č.598/1 a 598/2 a stavba č.p. 172 umístěná na pozemku parc.č.598/1.

12.  Způsob financování akce „Jince – Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, dostavba vodovodu a kanalizace“ – ke spolufinancování podílu městyse si vypůjčit 4 mil. Kč z prostředků městyse uložených na Sporoinvestu a použít prostředky z výtěžku stočného za rok 2010 v částce 900 tisíc Kč.

13.  Přijetí daru od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemků v k.ú.Jince:

-        par.č. 602/9    ost.pl., jiná pl.  o výměře     8 m2,

-        par.č. 602/21  ost.pl., jiná pl.  o výměře 415 m2,

-        par.č. 602/22  ost.pl., jiná pl.  o výměře 265 m2

na základě smlouvy o bezúplatném převodu č. UZSVM/SPB/638/2010-SPBM.

14.  Prodej pozemku v k.ú.Jince č.parc. 867/2 (dle GP č.781-188/2009), ost.plocha, ost.komunikace o výměře 325 m2 žadatelce p. Martině Fro

Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    03 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti