Znak Jince Znak Jince

Pomník Josefa Slavíka na Vyšehradském hřbitově

Autor: Michal Patera
Poslední aktualizace: 13.06.2009

Do jarního období spadá každoročně (od jubilejního roku 1983) vzpomínkové setkání k poctě jineckého rodáka, slavného houslisty počátku 19. století Josefa Slavíka, od jehož úmrtí uplynulo letos - 30. května 2003 - 170 let.

Každým rokem má toto setkání – samozřejmě hudební – jinou podobu. 18. května jsme přivítali členy rodiny Procházkovy a Jägerovy z Hořovic (housle a klavír) a klavíristku slečnu M. Křesálkovou z Prahy. Četbou a recitací spoluúčinkoval J. Šírek, M. Klimtová pak průvodním slovem sledovala celý Slavíkův – žel, tak krátký! – život.

Nakonec byla zařazena ještě současná zpráva, kterou přednesl J. Klimt, na téma „Causa Slavíkův pomník na Vyšehradě.“ Soudíme, že jako obyvatelé Slavíkovy rodné obce bychom o celé věci měli být informováni; otiskujeme proto zprávu v plném znění pro Vás, kteří jste na letošním setkání nebyli:

„Vážení přítomní!

V květnu r. 1993 se sešla skupina jineckých a hořovických občanů na vyšehradském hřbitově k pietní vzpomínce na Josefa Slavíka. Již tehdy byl náhrobek s pomníkem ve stavu vyžadujícím generální opravu. Původní nápis na náhrobku, psaný v uherské němčině, byl už špatně čitelný. Naštěstí jsme ho před lety opsali.

Našemu tehdejšímu shromáždění byli přítomni také členové pražského spolku Svatobor, s jejichž předsedou jsme dohodli spolupráci s obcí Jince na uskutečnění opravy pomníku.

Ačkoliv mám ve své soukromé agendě zaznamenána téměř všechna „zastavení“ při kauze „pomník“, není na tomto místě dosti prostoru ani vhodné podmínky k podrobnému popisu. Omezím se pouze na vyjmenování institucí a osob, jež se celého případu – obnovy Slavíkova pomníku na Vyšehradě – od onoho roku 1993 do současnosti zúčastnily.

Pominu-li jméno své, tedy:

 • Spolek Svatobor
 • Správa pražských hřbitovů – pí Havlíčková
 • Památková péče magistrátu hlavního města Prahy
 • opět Svatobor s novým předsedou Mgr. Václavem Potočkem
 • Vyšehradská kapitula
 • Ochranný svaz autorský
 • Český hudební fond
 • bývalý ředitel hořovické ZUŠ p. František Procházka
 • prof. Ljuba Medková
 • prof. Jindřich Pazdera
 • do třetice pan Potoček ze Svatoboru
 • starosta města Hořovic Mgr. Jan Hájek
 • zastupitelstvo obce Jince s pí starostkou Emilií Hurychovou
 • Správa pražských hřbitovů se zástupkyní ředitele pí Dvořákovou včetně magistrátu hlavního města Prahy.

Konečně v r. 2001 byl Slavíkův hrob zařazen mezi několik hrobů českých velikánů, které se budou – za hlavního finančního přispění pražského magistrátu, ale i jiných institucí – postupně opravovat. Samozřejmě přispělo i jinecké zastupitelstvo.

Na počátku bylo prosté lidské slovo a projevený zájem. Na konci – v r. 2003 – stojí na vyšehradském hřbitově nad hrobem č. 97 opravený pomník našeho slavného rodáka, geniálního houslisty Josefa Slavíka.

Množství pronesených slov?
Úmorná vyjednávání a vyhledávání těch pravých míst a lidí v pravou i nepravou chvíli?
Opětovné připomínky, dotazy, starosti?
Výše výsledné sumy přes 300.000 Kč?
Délka od slov k činu?

NE, jen konečně splacený dluh jednomu z velikánů naší národní kultury, svědectví, že dědictví našich předků chceme nadále uchovávat.“

Za redakční radu JZ - MK


Pomník
Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    12 / 2018    
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti