Znak Jince Znak Jince

Usnesení zastupitelstva 10.2.2010

Autor: Michal Patera
Poslední aktualizace: 26.07.2010

Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne 10.2.2010

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jiří Švamberg, Ing. Ján Vavrek

2. Ověřovatele zápisu: Miroslav Maršálek, Ing. Martin Vejr

3. Program jednání zastupitelstva

4. Zprávu o činnosti rady městyse za období od 16.12.2009 do 11.2.2010

5. Změnu rozpočtového výhledu na rok 2010, 2011 a rozšíření rozpočtového výhledu o rok

2012 dle přílohy zápisu

6. Rozpočet městyse pro rok 2010 – schodkový – dle přílohy zápisu

(s úpravou oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu - příjem za sběr a svoz komunálního

odpadu ve výši 660 tisíc Kč bude rozpočtován na položce třídy 1 – 1339 místo na položce

třídy 2 – 3722 - dle výkladu k nové rozpočtové skladbě pro rok 2010).

včetně příspěvků na činnost organizací:

v tisících Kč

z § 3419 TJ Sokol Jince 15

SK Jince 1921 70

TJ Jince

vč.šachového oddílu 80

nohejbal Jince 5

nohejbal Rejkovice 6

celkem 176

z § 3429 Pionýr 20

ČRS (rybáři) 10

ČSCH (chovatelé) 15

Včelaři 5

Mateřské centrum 18

celkem 68

z § 3392 Č10

Příspěvek na činnost pobočky ZUŠ Rožmitál při ZŠ a MŠ Jince v hodnotě 45.000,- Kč

řešit zakoupením vybavení (notebook, tiskárna, el.varhany) z prostředků určených na

provoz ZŠ a MŠ Jince (§ 3113), které škola zapůjčí ZUŠ Rožmitál k užívání v jinecké

pobočce.

a včetně využití § 102 odst. 2 písm. a) z.č. 128/2000 Sb. – pověření rady městyse

k provádění úprav rozpočtu v rozsahu do 200 tisíc Kč pro jednotlivá rozpočtová opatření.

7. Doplnění programu rozvoje městyse pro rok 2010:

- Prodloužení plynovodu v ul.Zborovská

- Odvodnění komunikace v lokalitě A 22 (Královky)

- Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 360/1, 360/2 a 360/3 v k.ú. Jince

- Zpevnění komunikace navazující na ul. Husova – kolem lokality A10 směr

Ohrazenice

8. Záměr prodeje pozemku v k.ú.Jince č. parc. 867/2 o výměře 325 m2 (dle GP 781-188/2009) p.

Martině Fro.pdf Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne 10.2.2010 (0.05MB)

Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    03 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti